U bent niet ingelogd : inloggen
Breda, sterk en veerkrachtig
Omgevingsvisie Breda 2040
In Breda staan we voor urgente maatschappelijke opgaven. Grote en complexe opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Breda flink veranderen. Deze opgaven zijn niet meer op zichzelf staand op te lossen, maar grijpen in elkaar. Met de Omgevingsvisie Breda 2040 zoeken we een perspectief om de grote opgaven aan te pakken, om samen onze stad, dorpen en regio mooier en sterker te maken. 
De Omgevingsvisie Breda 2040 beschrijft voor welke uitdagingen we staan, wat daarbij de lokale en regionale  belangen zijn, welke prioriteiten we stellen bij de inrichting van Breda en dat we daarbij nog keuzes maken in de uitvoering daarvan. Keuzes die samenhangen met toekomstbeelden over de fysieke leefomgeving, maatschappelijke opgaven en bijbehorende economische perspectieven. Steeds duidelijker wordt dat de opgaven alleen goed aangepakt kunnen worden als we dit in samenhang doen, het ontwikkelpotentieel van Breda en de regio optimaal benutten en zorgen voor een duurzame verbinding van alle delen van onze stad en de omliggende regio.
Keuzes die we in de omgevingsvisie maken, zijn keuzes voor de lange termijn. Tot het jaar 2040. Breda blijft groeien: in de stad en in de dorpen. We bouwen meer dan 25.000 woningen en bieden ruimte aan minstens 110.000 banen. We vergroten de kracht van Breda met hoogstedelijke ontwikkelingen in ons centrum en dragen samen zorg voor krachtige en veilige wijken. We maken een toekomstbestendige stad. We investeren in de natuur en ons watersysteem. We zijn een groene stad in een park, met een openbare ruimte waarin ontmoeten en bewegen vanzelfsprekend zijn.
In onze Omgevingsvisie Breda 2040 geven we aan hoe we onze sterke punten gaan verzilveren, samen met onze partners binnen en buiten de gemeente, samen met onze inwoners. Door te groeien als internationaal en nationaal knooppunt, als vestigingsplaats en als ontmoetingsplaats. 
De Omgevingsvisie Breda 2040 is een kompas waarin we op een heldere manier onze richting voor onze fysieke leefomgeving bepalen. Ze beschrijft de waarden, ambities en de opgaven waar we samen voor staan en voor gaan. We geven hiermee aan hoe we komen tot een nog sterker en veerkrachtiger Breda.
Om te komen tot waar we nu zijn, heeft de gemeente Breda een uitgebreid participatietraject doorlopen met veel partijen uit de stad. Ik kijk terug op een mooi proces en wil iedereen bedanken die aan de totstandkoming van deze ontwerp-Omgevingsvisie heeft meegewerkt.
Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw mening over deze ontwerp-Omgevingsvisie. U kunt het document met alle bijlagen raadplegen op www.breda.nl/omgevingsvisie. U kunt uw zienswijze vanaf 12 maart tot en met 22 april a.s. indienen. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 22 april a.s., maar liefst zo snel als mogelijk.  Stuur uw feedback naar omgevingsvisie@breda.nl . Ik kijk uit naar uw reactie!
Paul de Beer
Wethouder Stedelijke OntwikkelingOp 25 mei gelden er nieuwe regels i.v.m uw privacy. Elke organisatie in de EU moet een privacyverklaring hebben waarin precies staat wat wij met uw gegevens doen.