U bent niet ingelogd : inloggen

Informatiebijeenkomst 6 februari over verkeersonderzoek Noordelijke rondweg

BRD/2020040082401                 
Breda, 24 januari 2020
 
 
Aan de bewoners en ondernemers
omgeving Noordelijke rondweg
 
Informatiebijeenkomst 6 februari over verkeersonderzoek
Noordelijke rondweg
 
Geachte heer, mevrouw,
 
Het verkeer op de Noordelijke rondweg (NRW) neemt ieder jaar toe en blijft de komende
jaren groeien. Om erachter te komen welke aanpassingen nodig zijn voor een verbetering
van de oversteekbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en de verkeersafwikkeling op
de korte en lange termijn doet de gemeente onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor de stedelijke Mobiliteitsvisie waar op dit moment aan wordt gewerkt.
 
Op donderdag 6 februari bent u van harte welkom bij een bijeenkomst in het Belcrumhuis
aan het Pastoor Pottersplein 12. Deze begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de inhoud, de werkwijze en de

planning van het onderzoek voor de NRW.
 
Mobiliteitsvisie
De ontwikkeling van de stad gaat sneller dan verwacht. Breda groeit de komende jaren verder. Veel nieuwe woningen komen rondom de Noordelijke rondweg. Dit betekent dat ook de wegen in de stad, waaronder de NRW, meer gebruikt worden. Met al deze ontwikkelingen in het achterhoofd is het nodig nu al in te spelen op toekomstige mobiliteitsbehoeften en concepten. Dit vraagt om een nieuw, toekomstbestendig beleidskader: de Mobiliteitsvisie Breda. 
 
Eind 2019 zijn de hoofdlijnen voor het nieuwe mobiliteitsbeleid vastgelegd in de notitie Bouwstenen voor het Mobiliteitsbeleid. De gemeente werkt deze hoofdlijnen op het moment uit tot de Mobiliteitsvisie. Van 1 februari tot 1 maart kunnen bewoners en andere belanghebbenden een bijdrage leveren via het online platform PlanBreda. Het College van burgemeester en wethouders stelt de visie naar verwachting in april vast. Daarna volgt het bestuurlijk proces bij de gemeenteraad.
 
Informatie
Heeft u vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp (06) 46 66 26 66, Twitter @breda, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076.
 
De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overheid.nl (klik op “Berichten over uw buurt”).

Op 25 mei gelden er nieuwe regels i.v.m uw privacy. Elke organisatie in de EU moet een privacyverklaring hebben waarin precies staat wat wij met uw gegevens doen.